CYBOZU

NEWS

NEWS

Slider

Cybozu Việt Nam triển khai làm việc ở nhà từ 25/3/2019 và lễ hội OHANAMI online

Là tập đoàn chuyên về các phần mềm, các giải pháp hỗ trợ làm việc nhóm, Cybozu Việt Nam đã tận dụng các sản phẩm và thế mạnh về teamwork của mình để khắc phục các vấn đề làm việc từ xa, nên công việc hầu như không bị ảnh hưởng. Đồng thời, công ty cũng đã sáng tạo nơi để mọi người cùng giao lưu, giải trí, trao đổi ngoài công việc với nhau thông qua các sự kiện được tổ chức online.

Read More »