CYBOZU

BLOG

BLOG

Slider

Tìm hiểu về PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA CYBOZU

Ở Cybozu, để giải quyết vấn đề, chúng tôi sử dụng một mô hình riêng của Cybozu có tên là PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Với mô hình này, mọi người sẽ cùng sử dụng một ngôn ngữ chung và tiến hành thảo luận theo hướng tích cực, nhờ vậy mà cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn với các bạn về phương pháp này.

Read More »